Climate Express roept op tot blijvend publiek debat over CETA en TTIP

Vandaag ging de Europese top met Canada door en werd CETA getekend. Het akkoord strookt niet met de ecologische, sociale en democratische waarden waar Climate Express voor staat. De organisatie roept geëngageerde burgers op om het publieke debat levendig te houden om de prioriteiten juist te krijgen.

 

Wereldleiders en burgers hebben samen de historische kans om de ecologische, sociale en economische uitdagingen waarvoor we staan grondig aan te pakken. Politici toonden goede wil met het Akkoord van Parijs. Maar terwijl je kort door de bocht kan stellen dat meer economische groei leidt tot meer broeikasgassen, blijven politici geloven in de fabel van oneindige, onschadelijke economische groei, zo ook met CETA en TTIP. Nochtans hangen de groeiprognoses af van de economist die je raadpleegt en van de veronderstellingen die je aanneemt. Met het Interpretatief Instrument hoopt Climate Express een stok achter de deur te hebben tegen de gevaren van CETA en TTIP.

 

Het geloof in de heilige graal van de economische groei blijkt uit de mogelijkheden die akkoorden zoals CETA bieden aan transnationale ondernemingen om staten voor de arbitrage trekken wanneer een beleidsmaatregel hun toekomstige inkomsten zou dwarsbomen. Voorbeelden uit het verleden leren dat bedrijven die kans ook benutten. Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall daagde zo Duitsland voor de rechter met een miljarden schadeclaim, omdat Duitsland propere energie wil promoten. De zaak werd geregeld doordat Duitsland haar milieunormen verlaagde. Zo ook trok Veolia Egypte voor de rechter, omdat het haar winsten bedreigd zag toen Egypte het minimumloon wilde invoeren. Wordt België binnenkort door multinationals aangeklaagd voor ons indexsysteem? Climate Express hoopt dat het Interpretatief Instrument van CETA, er gekomen op aandrang van het Waalse Gewest, dit in de praktijk onmogelijk zal maken.

 

Niet alleen kost arbitrage de belastingbetaler veel geld, de akkoorden staan ook sociale rechtvaardigheid in de weg, zowel in het Noorden als het Zuiden. Zoals NAFTA leidde tot het verhuizen van jobs van de VS naar Mexico, zal CETA waarschijnlijk leiden tot banenverlies in zowel Canada als in Europa. Door het primaat van economische groei blijven we vastzitten in een race naar de bodem voor goedkope arbeid. Sociale rechtvaardigheid en minder ongelijkheid zijn nochtans hard nodig om de klimaatinspanningen draaglijk te maken voor iedereen.

 

Dit handelsakkoord is allesbehalve democratisch. Hoogleraar Gus Van Harten legde in Terzake van vrijdag 11 oktober uit dat CETA niet zozeer over handel gaat, maar over de bescherming van buitenlandse investeerders. De facelift van de “bemiddelingsprocedure” (ISDS – Investor State Dispute Settlement) naar een rechtbank met mogelijkheid tot beroep (ICS – International Court System) garandeert volgens Gus Van Harten allesbehalve geloofwaardigheid en onafhankelijkheid. Opnieuw hoopt Climate Express dat dit met het Interpretatief Instrument beter gegarandeerd zal zijn.

 

Maar we blijven niet bij de pakken zitten. Climate Express roept sociaal en ecologisch geëngageerde burgers op om politici blijvend ter verantwoording te roepen inzake CETA en TTIP. In februari wordt in het Europees Parlement gestemd over CETA, daarna volgt nog een lang ratificatieproces in alle lidstaten. Genoeg mogelijkheden tot actie dus! We mogen ons immers niet verlagen tot het leuren met en het ondergraven van ecologische en sociale rechten en wetten ten voordele van multinationals, integendeel. Met binnenlandse inspanningen moet en kan België de huidige klimaatdoelstellingen en meer realiseren. Met globale, sociale verplichtingen en duidelijke, sanctionerende maatregelen moeten en kunnen we de wereldwijde ongelijkheid verminderen en de klimaatverandering het hoofd bieden. Volgens Climate Express kan dit enkel door het sociale en het klimaat boven het economische en commerciële te stellen. Dit lijkt de wereld op zijn kop, maar eigenlijk is 'ie dat nu.

Related Posts

03 dec
Screening Disruption
Media // 0

Op 21 november organiseerde Climate Express samen met JNM de allereerste Belgische screening van de klimaatfilm ‘DISRUPTION’ in Cinema Aventure in Brussel. De film is een knap staaltje documentairekunst die toont waar we op dit moment staan wat betreft klimaatverandering en waarom het zo moeilijk is om de structurele veranderingen in te zetten. Rode draad in de

29 apr
World Social Forum Tunis
Opinie // 0

In maart werd in Tunis het World Social Forum gehouden, een jaarlijkse bijeenkomst van organisaties uit het maatschappelijk middenveld, die deel uitmaken van een steeds groeiende globale civil society. Vier Climate Expressers van de werkgroep Interactie, die onze internationale connecties versterkt, David Goedemé, Maarten Depypere, Flore Nollet en Pauline Delgrange, staken de Middellandse Zee over per boot, om

10 jun
Algemene Vergadering 30 april 2016: verslag
Blog // 0

Op de Algemene Vergadering kregen de nieuwe strategie, structuur en campagne van Climate Express groen licht. Hier vind je het verslag en de presentaties.

Comments

Leave a comment